Tây y

Nhà Thuốc Tư Nhân

1/20/2015 12:59:14 AM

 

Nhà Thuốc Tư Nhân
 
Chủ nhà thuốc: Trần Thị Thu Lan
Số giấy phép: 278/05
Ngày cấp: 05/07/2005
Địa chỉ: 97 Phủ Doãn
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm
  Giới thiệu