Tây y

Nhà Thuốc Phương Lê

1/19/2015 12:24:20 AM

 

Nhà Thuốc Phương Lê
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Thị Sinh
Số giấy phép: 254/06
Địa chỉ: 8 Đinh Liệt
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm
Điện thoại: (04)9260625
  Giới thiệu