Tây y

Nhà Thuốc Cường Nam

1/20/2015 1:03:26 AM

 

Nhà Thuốc Cường Nam
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Thị Hà Thảo
Số giấy phép: 405/06
Địa chỉ: 195 Chùa Láng
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Đống Đa
Điện thoại: (04)9010207
  Giới thiệu