Tây y

Nhà Thuốc Châm Oanh

1/20/2015 1:03:21 AM

 

Nhà Thuốc Châm Oanh
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Thị Ðại Phong
Số giấy phép: 166/05
Ngày cấp: 05/05/2005
Địa chỉ: 104, B5 Phương Mai
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Đống Đa
Điện thoại: (04)8522358
  Giới thiệu