Tây y

Nhà Thuốc Anh Trà

1/20/2015 12:58:09 AM

 

 
Nhà Thuốc Anh Trà
 
Chủ nhà thuốc: Phạm Thị Minh Hà
Số giấy phép: 413/02
Địa chỉ: 15A Tân Ấp
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Ba Ðình
Điện thoại: (04)8239395
  Giới thiệu