Tây y

Nhà Thuốc Anh Ðào

1/20/2015 12:58:14 AM

 

Nhà Thuốc Anh Ðào
 
Chủ nhà thuốc: Phạm Hồng Minh
Số giấy phép: 185/06
Ngày cấp: 26/04/2006
Địa chỉ: 101 Nguyễn Sơn
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Long Biên
Điện thoại: (04)8725778
  Giới thiệu