Tây y

Nhà Thuốc An An

1/20/2015 12:58:19 AM

 

Nhà Thuốc An An
 
Chủ nhà thuốc: Phan Quốc Ðống
Số giấy phép: 125/06
Ngày cấp: 05/04/2006
Địa chỉ: 25 ngõ Thông Phong, Tôn Ðức Thắng
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Đống Đa
  Giới thiệu