Tây y

Nhà Thuốc 99 Khương Trung

1/19/2015 12:24:25 AM

 

Nhà Thuốc 99 Khương Trung
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Tường Vân
Số giấy phép: 75/06
Ngày cấp: 22/02/2006
Địa chỉ: 99 Khương Trung
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Thanh Xuân
Điện thoại: (04)8537499
  Giới thiệu