Tây y

Nhà Thuốc 60 Hoàng Văn Thái

1/20/2015 12:58:37 AM

 

Nhà Thuốc 60 Hoàng Văn Thái
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Thị Minh Tâm
Số giấy phép: 41/05
Ngày cấp: 27/01/2005
Địa chỉ: 60 Hoàng Văn Thái
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Thanh Xuân
Điện thoại: (04)9152599-(04) 8533676
  Giới thiệu