Tây y

Nhà Thuốc 3T

1/20/2015 12:58:41 AM

 

Nhà Thuốc 3T
 
Chủ nhà thuốc: Lâm Trường Giang
Địa chỉ: 105 G2 Thái Thịnh
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Đống Đa
Điện thoại: (04)5376721
  Giới thiệu