Tây y

Hồng Loan

1/20/2015 12:58:50 AM

 

Hồng Loan
 
Chủ nhà thuốc: Vũ Minh Huệ
Số giấy phép: 490/04
Ngày cấp: 09/09/2004
Địa chỉ: 478 Thuỵ Khuê
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Tây Hồ
Điện thoại: (04)8363915
  Giới thiệu