Tây y

Hiệu Thuốc Ba Ðình

1/20/2015 12:58:55 AM

 

Hiệu Thuốc Ba Ðình
 
Chủ nhà thuốc: Nguyễn Thị Xuân Tùng
Số giấy phép: 101/03
Địa chỉ: 21 Quán Thánh
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Ba Ðình
Điện thoại: (04)8454959
  Giới thiệu