PK Đa khoa

Phòng khám đa khoa

1/23/2015 11:52:07 PM

 

Phòng Khám Đa Khoa Thiên An
 
Chuyên khoa: Đa Khoa
Chủ phòng khám: Vũ Khắc Khoan
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi
Thành phố: Khoáng chất và Vitamin
Quận/Huyện: Hà nội
Điện thoại: (04).8589049