BV Đa khoa

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Sở Y tế Hà Nội

1/20/2015 1:14:13 AM

 

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Sở Y tế Hà Nội
 
Địa chỉ: Khối 3A, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Ðông Anh
  Giới thiệu