BV Chuyên khoa

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi TW - Bộ Y tế

1/20/2015 1:25:50 AM

 

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi TW - Bộ Y tế
 
Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Ba Ðình
  Giới thiệu