BV Chuyên khoa

Bệnh viện Bán Công Chuyên Khoa Mắt Hà Nội

1/20/2015 1:14:05 AM

 

Bệnh viện Bán Công Chuyên Khoa Mắt Hà Nội
 
Địa chỉ: 51 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Thành phố: Hà nội
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng
  Giới thiệu